จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนไม่อยากออกไปนอกบ้าน เพราะกลัวที่จะเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสและเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Telehealth“ หรือการดูแลสุขภาพทางไกลด้วยการปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้นได้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งตัวอย่างแอปฯ ที่ให้บริการมีดังนี้


แอปฯ ‘Telehealth’ บริการตรวจโควิดที่บ้าน ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อ

Chiiwii แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอคอล ที่ทำหน้าที่คล้ายกับโรงพยาบาลออนไลน์ที่สามารถเลือกแผนกที่ต้องการรับคำปรึกษาได้ อาทิ โรคทั่วไป อายุรกรรม กระดูกและข้อ หูคอจมูก สุขภาพผู้หญิง และแผนกที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดคือ “โคโรนาไวรัส” ซึ่งจะมีแพทย์ให้คำปรึกษาโดยตรงและคัดกรองเบื้องต้น ผู้ใช้สามารถเลือกแผนกเกี่ยวกับโรคที่ต้องการปรึกษาและเลือกแพทย์เฉพาะทางจากโปรไฟล์ของแพทย์ที่แสดงอยู่บนหน้าแอปฯ พร้อมทั้งระบุค่าใช้จ่ายในการรับคำปรึกษาที่มีตั้งแต่ 100-700 บาทต่อ 15 นาที หลังจากนั้นทำการเลือกตารางนัดหมายตามเวลาที่แพทย์ให้บริการ และเลือกช่องทางในการรับคำปรึกษาที่มีให้เลือกทั้งแบบการแชท การโทรด้วยเสียง และวิดีโอคอล นอกจากนี้ภายในแอปฯ ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมได้

ช่องทางดาวน์โหลด :
Google Play :
Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์
App Store : Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์


แอปฯ ‘Telehealth’ บริการตรวจโควิดที่บ้าน ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อ

Doctor A to Z แพลตฟอร์มปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านวิดีโอคอล โดยได้รวบรวมแพทย์ให้คำปรึกษามากกว่า 600 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ โรคมะเร็ง ข้อกระดูก เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร ฯลฯ มีการใช้งานที่ไม่ยาก โดยหลังจากที่ลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว สามารถเลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษาจากโปรไฟล์ของแพทย์ที่ระบุไว้ เพื่อทำการนัดหมายแพทย์ผ่านระบบ นอกจากนี้ยังสามารถนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยล่าสุดเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด -19 มีแพทย์อาสาเข้ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแพลตฟอร์ม Doctor A to Z สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน


ช่องทางดาวน์โหลด :
Google Play :
DoctorAtoZ
App Store : Doctor a to z


แอปฯ ‘Telehealth’ บริการตรวจโควิดที่บ้าน ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อ

ใกล้มือหมอ แอปพลิเคชันปรึกษาแพทย์ออนไลน์อีกแอปฯ ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สำหรับแอปฯ นี้จะรองรับการใช้งานทั้งบุคคลทั่วไปและอสม. สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน Facebook หรือ LINE โดยล่าสุดมีฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอาการของโรคเบื้องต้นกรณีสงสัยว่าอาจติดเชื้อ รวมถึงการติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงรายอื่นที่เข้ามาใช้งานแอปฯ ว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ นอกจากนี้แอปฯ ใกล้มือหมอยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการอื่น ๆ ที่จำแนกตามประเภทไว้ อาทิ อายุรกรรม ศัลยกรม สูตินารีเวช โรคเด็ก เป็นต้น ซึ่งเมื่อเลือกประเภทของโรคและอาการที่เป็นอยู่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ อาการของโรคและวิธีการรักษาเบื้องต้นให้ผู้ใช้ทราบ ทั้งในรูปแบบข้อความและคลิปวิดีโอจากแพทย์ นอกจากนี้หากมีข้อสงสัยก็สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางการแชท ซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันใกล้มือหมอนั้นคือเป็นแอปฯ ที่ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางดาวน์โหลด : Google Play : ใกล้มือหมอ ( รู้โรคด้วยตัวคุณเอง )

App Store : ใกล้มือหมอ

จะเห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น ไม่เพียงแต่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกและง่ายขึ้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการดูและสุขภาพที่เดิมอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคน แต่วันนี้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนก็ช่วยให้การหาหมอเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของทุกคน