Samsung Galaxy S20 Ultra​ จะเห็น​ได้ว่า​ใน​ส่วน​ของ​กล้อง​หลัง​เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและกินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์ ที่จะมาพร้อมไมโครโฟน แฟลช LED และเซ็นเซอร์อื่นภายใต้กระจกป้องกัน

ในข่าวลือจนถึงตอนนี้คาดว่ากล้อง​หลัก 108MP พร้อมเซ็นเซอร์ ISOCELL Bright HMX ในตัวกล้อง P eriscope Telephoto 48MP ที่ให้การซูมออพติคอล x10 เท่าและไฮบริดซูม x100 เท่า กล้องอัลตร้าไวด์จะลดช่องว่างระหว่างโมดูลปกติและโฟโต้โฟโต้

เผยภาพหลุดของ Samsung Galaxy S20 Ultra​ ก่อนวันเปิดตัวในอาทิตย์หน้าพร้อมราคาที่จะวางจำหน่าย

แหล่งที่มาที่แยกจากกันทำให้เรามีภาพรั่วไหลออกมาอีกซึ่งรวมถึง S20 Ultra และ S20+ จะใช้เซ็นเซอร์ ToF  กล้องอีกสามตัวน่าจะเป็นเทเลโฟโต้ปกติ 12MP,64MP และ กล้องอัลตร้าไวด์ 12 MP

ราคา

ในส่วนของราคานั้น ดีที่ Samsung ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ต่ำกว่า $1,000 ดังนี้

  • Galaxy S20: ราคาเริ่มต้น $850 หรือประมาณ 26,500 บาท
  • Galaxy S20 Plus: ราคาเริ่มต้น $950 หรือประมาณ 29,700 บาท
  • Galaxy S20 Ultra: ราคาเริ่มต้น $1,200 หรือประมาณ 37,500 บาท

Source