สำหรับเวอร์ชั่น PC ของ Sea of ​​Thieves ที่ขณะนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผ่านทาง Microsoft Store และ Xbox Game Pass พร้อมที่จะเปิดให้โหลดตัวเกมส์ผ่าน steam ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้แล้วสำหรับ

Post

Source