ได้มีการยกเลิกงาน Tokyo Game Show 2020 มีกำหนดการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 – 27 กันยายน 2020 เนื่องจากมีการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Makuhari Messe ใน Chiba ประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในระดับโลกและสถานการณ์ยังไม่แน่นอนในประเทศญี่ปุ่น ผู้จัดงานและผู้ร่วมจัดงานได้มีการตัดสินใจที่จะยกเลิกงานในครั้งนี้ หลังจากที่คำนึงถึงความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าชมงาน

Post

Source