ปัจจุบันในยุคที่ผู้คนแข่งขันธุรกิจกันด้วยความได้เปรียบทางด้านข้อมูล เรียกได้ว่าธุรกิจใดมีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมือยิ่งมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งสามารถทำให้มีโอกาสทราบแนวโน้มและความต้องการในการบริโภคของลูกค้าได้มากเท่านั้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้านี้เองที่จะสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มธุรกิจต่าง ๆ ได้ดีขึ้นนั่นเอง 

และยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ การถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ ก็ยิ่งต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการคัดเลือกสายเชื่อมต่อสำหรับใช้ในการโอนถ่ายข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันสายโอนถ่ายข้อมูลที่ผู้คนทั่วไปนิยมใช้กันมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือสายโอนถ่ายข้อมูลแบบพอร์ต USB 2.0 และ USB 3.0 แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าสาย USB 2.0 และ 3.0 นั้นมันต่างกันอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย…

1.ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล ทราบหรือไม่ว่า USB 3.0 นั้นสามารถใช้โอนถ่ายข้อมูลได้รวดเร็วกว่า USB 2.0 ถึงกว่า 10 เท่าเลยทีเดียว เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลแบบ SuperSpeed ที่ค่อนข้างเร็วกว่า นอกจากนี้การโอนถ่ายข้อมูลผ่านสาย USB 3.0 นั้น ยังเป็นการโอนถ่ายข้อมูลได้สองทาง กล่าวคือมีเส้นทางสำหรับส่งและรับข้อมูลคนละเส้นทางกัน ในขณะที่การโอนถ่ายข้อมูลของ USB 2.0 นั้นทำได้เพียงแค่เส้นทางเดียว ทำให้ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของสาย USB ประเภทนี้มีความเร็วเพียง 480 Mbps ในขณะที่ความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลของสาย USB 3.0 ทำได้สูงถึง 5 Gbps 

2.ความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ USB 3.0 นั้นสามารถโอนถ่ายข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ดีกว่า USB 2.0 เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Steam Protocol ที่สามารถช่วยให้โอนถ่ายไฟล์ขนาดใหญ่ ๆ อย่างเช่น ข้อมูลวิดีโอความละเอียดสูงได้อย่างรวดเร็ว

3.ความสามารถในการประหยัดพลังงาน การโอนถ่ายข้อมูลโดยใช้สาย USB 3.0 นั้นสามารถช่วยประหยัดพลังงานแทนการใช้สาย USB 2.0 ได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากว่าสาย USB 3.0 นั้นจะปิดการใช้งานการโอนถ่ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากขณะนั้นช่องเสียบข้อมูลนั้นไม่ได้กำลังมีการใช้งานการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ช่องเสียบ USB 3.0 ที่ติดอยู่กับตัวคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์หลาย ๆ ตัว เป็นต้น ในขณะที่สาย USB 2.0 ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ จึงไม่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้สาย USB 3.0 สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้ดีกว่า USB 2.0 นั่นเอง

จะเห็นได้ว่าสาย USB 3.0 นั้นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลได้ดีกว่า USB 2.0 หลาย ๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทั่วไปในตลาดนั้นก็ยังมีสายสำหรับโอนถ่ายข้อมูลทั้งสองแบบให้ได้เลือกใช้ ขอเพียงคุณ เลือกใช้กันอย่างรอบคอบ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของตนเองมากที่สุด เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว