Rior Games ประกาศว่าจะเปิดตัว Valorant อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มิถุนายน สำหรับ PC ผู้อำนวยการผลิต Anna Donlon และผู้อำนวยเกมส์ Joe Ziegler ยืนยันเกมที่จะเปิดตัวพร้อมกับแผนที่ใหม่ตัวละครใหม่และโหมดเกมใหม่ที่ไม่มีในเบต้า

Post

Source